Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne (rok akademicki 2016/2017)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2016-06-16 do 2016-10-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne są skierowane do  osób odpowiedzialnych za realizację zamówień publicznych np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia publiczne, oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych                         .

Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających oraz wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności ich organizowania.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

<ul>
<li>formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek &ndash; specjalność, wypełniony według określonego wzoru</li>
<li>Odpis dyplomu ukończenia wyższych studi&oacute;w licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studi&oacute;w</li>
<li>Kserokopia dowodu osobistego</li>
</ul>

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 234)
+pokaż więcej informacji