Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wielość aktów międzynarodowych i innych dokumentów odnoszących się do przemocy w rodzinie oraz toczące się prace w tym zakresie m.in. projekt wytycznych Prokuratora Generalnego dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga ugruntowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy słuchaczy. Ponadto trzeba podkreślić, że problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje swoje odzwierciedlenie w innych ustawach tj. kodeks karny, kodeks postępowania karnego czy kodeks rodzinny i opiekuńczy..

 

Reasumując celem Studiów Podyplomowych jest :

 

  • przedstawienie przedmiotowej problematyki w poprzez pryzmat aspektów psychologicznych, prawnych oraz związanych z interwencją kryzysową.
  • przekazanie praktycznych informacji o stosowaniu nowych przepisów
  • umożliwienie podniesienia skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów wyższych uczelni o kierunkach prawnych, resocjalizacyjnych, pedagogicznych, a także do pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych. Również grupą docelową Studiów są osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz lekarze.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3.600 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 15.05.2017 do 31.07.2017

II – etap od 01.09.2017 do 30.09.2017

15.05.2017 – 30.09.2017 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

 

Od 6.10.2017

-przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe

-ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji, 

-wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe danego kierunku – specjalności mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. Przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów bez dodatkowych kosztów opłaty rekrutacyjnej.