Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wielość aktów międzynarodowych i innych dokumentów odnoszących się do przemocy w rodzinie oraz toczące się prace w tym zakresie m.in. projekt wytycznych Prokuratora Generalnego dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga ugruntowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy słuchaczy. Ponadto trzeba podkreślić, że problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje swoje odzwierciedlenie w innych ustawach tj. kodeks karny, kodeks postępowania karnego czy kodeks rodzinny i opiekuńczy..

 

Reasumując celem Studiów Podyplomowych jest :

 

  • przedstawienie przedmiotowej problematyki w poprzez pryzmat aspektów psychologicznych, prawnych oraz związanych z interwencją kryzysową.
  • przekazanie praktycznych informacji o stosowaniu nowych przepisów
  • umożliwienie podniesienia skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów wyższych uczelni o kierunkach prawnych, resocjalizacyjnych, pedagogicznych, a także do pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, policjantów, kuratorów sądowych. Również grupą docelową Studiów są osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz lekarze.