Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Upadłościowego (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli na uporządkowanie materii normatywnej, która w tej dziedzinie prawa jest znacznie rozproszona. Wiedza  zawarta w zagadnieniach programu Studiów Podyplomowych  będzie szczególnie przydatna dla prawników różnych specjalizacji, syndyków, członków zarządów i rad nadzorczych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z  zakresu prawa upadłościowego, w tym osoby mające zamiar w przyszłości wykonywać zawód syndyka. Niewątpliwą zaletą studiów (a jednocześnie korzyścią słuchaczy ) jest uwzględnienie nie tylko teoretycznych ale także praktycznych aspektów upadłości (w tym także z punktu widzenia działalności orzeczniczej wydziałów upadłościowych sądów).

 

Postępujące procesy legislacyjne oraz dynamika zmian gospodarczych wymaga ugruntowania oraz  aktualizowania zdobytej już wiedzy,  a zatem celem Podyplomowych Studiów z Zakresu Prawa Upadłościowego jest zapoznanie słuchaczy z problematyką aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego. Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacji około spółkowych jest często zmieniane, wielokroć różnie interpretowane przez co stwarza w praktyce wiele problemów. W warunkach gospodarki wolnorynkowej często spotykanym zjawiskiem jest potrzeba ogłoszenia upadłości lub też zawarcia układu. O ile problematyka zorganizowania działalności w formie spółek jest często poruszana to kwestie upadłościowe (nie mniej istotne) są omawiane rzadziej.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

3.600 zł

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

I – etap od 15.05.2017 do 31.07.2017

II – etap od 21.08.2017 do 30.09.2017

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

wtorek-piątek w godz. 10.00-14.00, pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

W okresie urlopowym (31.07.2017r. - 20.08.2017r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 02) w dniach:

1, 3, 4, 11, 17, 18 sierpnia w godz. 10.00-13.00

2, 9, 16 sierpnia w godz. 13.00-16.00

7, 8, 10 sierpnia w godz. 9.30-14.30

15.05.2017 – 30.09.2017 rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej, przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

 

Od 6.10.2017

-przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych 

...
(liczba słów w pełnym opisie: 214)
+pokaż więcej informacji