Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Upadłościowego (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Proponowany słuchaczom zakres specjalizacji pozwoli na uporządkowanie materii normatywnej, która w tej dziedzinie prawa jest znacznie rozproszona. Wiedza  zawarta w zagadnieniach programu Studiów Podyplomowych  będzie szczególnie przydatna dla prawników różnych specjalizacji, syndyków, członków zarządów i rad nadzorczych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z  zakresu prawa upadłościowego, w tym osoby mające zamiar w przyszłości wykonywać zawód syndyka. Niewątpliwą zaletą studiów (a jednocześnie korzyścią słuchaczy ) jest uwzględnienie nie tylko teoretycznych ale także praktycznych aspektów upadłości (w tym także z punktu widzenia działalności orzeczniczej wydziałów upadłościowych sądów).

 

Postępujące procesy legislacyjne oraz dynamika zmian gospodarczych wymaga ugruntowania oraz  aktualizowania zdobytej już wiedzy,  a zatem celem Podyplomowych Studiów z Zakresu Prawa Upadłościowego jest zapoznanie słuchaczy z problematyką aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego. Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacji około spółkowych jest często zmieniane, wielokroć różnie interpretowane przez co stwarza w praktyce wiele problemów. W warunkach gospodarki wolnorynkowej często spotykanym zjawiskiem jest potrzeba ogłoszenia upadłości lub też zawarcia układu. O ile problematyka zorganizowania działalności w formie spółek jest często poruszana to kwestie upadłościowe (nie mniej istotne) są omawiane rzadziej.