Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-03-20 do 2018-10-01 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o wchodzące w życie RODO, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym i prywatnym).

Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań inspektora ochrony danych w podmiocie sektora publicznego i prywatnego, skutecznie zbudować efektywną współpracę inspektora ochrony danych z administratorem danych lub procesorem, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa w tym RODO, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.

Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz przyszłych inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, procesorów związanych z sektorem publicznym i prywatnym, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe jest absolwentem studiów I bądź II stopnia (licencjackich lub magisterskich) i dostrzega potrzebę nabycia lub poszerzenia kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytucji publicznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Wysokość czesnego

4700 zł za (łącznie za dwa semestry)

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • wygenerowne z systemu IRK podanie kandydata,
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje

Kontakt mailowy:

e-mail: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl

Kontakt telefoniczny:

Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675