Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-08 do 2018-02-28 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Głównym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji, niezbędnych do efektywnego, zgodnego z prawem, sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym).

Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje zawodowe pozwolą absolwentom profesjonalnie wykonywać i organizować własną pracę, ale też przygotować się do wykonywania zadań na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji w danym podmiocie sektora publicznego, skutecznie zbudować efektywną współpracę administratora bezpieczeństwa informacji z administratorem danych lub procesorem, profesjonalnie szkolić personel, po to by spełniać wymogi określone przepisami prawa, usprawniać działanie organizacji i zapewniać ochronę danych osobowych zarówno personelu wewnętrznego, jak i osób obsługiwanych przez dany podmiot.

Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz przyszłych inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w jednostkach sektora publicznego, procesorów związanych z sektorem publicznym, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.

Limit miejsc : minimum 30 (możliwe jest prowadzenie dwóch edycji równolegle, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy 30 osób, ale jednocześnie będzie stanowiła wielokrotność 30)

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe jest absolwentem studiów I bądź II stopnia (licencjackich lub magisterskich) i dostrzega potrzebę nabycia lub poszerzenia kompetencji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytucji publicznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Indywidualne konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Wysokość czesnego

4700 zł za (łącznie za dwa semestry)

Dodatkowe dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia,
  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje

Kontakt mailowy:

e-mail: podyplomowe.biodo@uwb.edu.pl

 

Kontakt telefoniczny:

Małgorzata Wasilewska-Szypluk tel. 514 101 675

Marta Czech tel. 505 283 500