Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-28 do 2017-10-31 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Ukończenie Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” wyposaża absolwenta w ustrukturyzowaną oraz aktualną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z obszarów związanych ze specyfiką funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym w szczególności z zasadami funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasadami ustalania wysokości składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, obowiązkami płatników składek i zasadami ich kontroli, ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Studia kierowane są przede wszystkim do obecnych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także osób, które rozważają możliwość podjęcia zatrudnienia w ZUS, bądź też w swojej codziennej pracy mają do czynienia z ubezpieczeniami społecznymi np. ustalając wysokość składek.

Merytoryczna zawartość studiów obejmuje cztery moduły, w których uwzględnione zostały cztery kluczowe aspekty/obszary funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, tzn. ekonomiczne, instytucjonalno-prawne, związane z zarządzaniem w ZUS oraz praktyczne, kładące nacisk na umiejętności interpretacji zapisów prawa do ustalania wysokości składek, świadczeń, zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem, rozliczeń w różnych relacjach, np.: ZUS – płatnik, ZUS – ubezpieczony, czy ZUS – świadczeniobiorca.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.
Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów).
Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

3800 zł (płatność w 4 ratach)

Dodatkowe dokumenty

Podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Potwierdzenie wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

Dowód osobisty-do wglądu/ksero

Dodatkowe informacje

Po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, dokumenty można dostarczyć osobiście:
Wydział Ekonomii i Zarządzania 
ul. Warszawska 63 
15-062 Białystok 
pokój 106 
(Anna Korotkiewicz)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:30 do 13:30 (Środa - nieczynne)

Telefon: 85 745 77 13

Polski e-mail: us.weiz@uwb.edu.pl

Składanie dokumentów od 29 sierpnia do 31 października 2017 r.