Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-28 do 2017-10-31 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Ukończenie Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” wyposaża absolwenta w ustrukturyzowaną oraz aktualną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z obszarów związanych ze specyfiką funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym w szczególności z zasadami funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasadami ustalania wysokości składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, obowiązkami płatników składek i zasadami ich kontroli, ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Studia kierowane są przede wszystkim do obecnych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale także osób, które rozważają możliwość podjęcia zatrudnienia w ZUS, bądź też w swojej codziennej pracy mają do czynienia z ubezpieczeniami społecznymi np. ustalając wysokość składek.

Merytoryczna zawartość studiów obejmuje cztery moduły, w których uwzględnione zostały cztery kluczowe aspekty/obszary funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, tzn. ekonomiczne, instytucjonalno-prawne, związane z zarządzaniem w ZUS oraz praktyczne, kładące nacisk na umiejętności interpretacji zapisów prawa do ustalania wysokości składek, świadczeń, zbiegu tytułów do objęcia ubezpieczeniem, rozliczeń w różnych relacjach, np.: ZUS – płatnik, ZUS – ubezpieczony, czy ZUS – świadczeniobiorca.