Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja – promocja (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-03 do 2017-09-15 14:30:00

Limit miejsc

18

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja - promocja przygotowują do pracy bądź przyczyniają się do podniesienia kompetencji osób już zatrudnionych w różnego typu instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, administracji samorządowej, turystyce i rekreacji, mediach czy marketingu.

Program studiów oferuje wiedzę w zakresie dziedzictwa historycznego i kulturowego Podlasia (poczynając od tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz piśmiennictwa (literatura, prasa, badania naukowe), współczesnego życia literackiego, kulturalnego, artystycznego, struktury społecznej, zróżnicowania językowego i etnicznego regionu.

Dzięki obecności w programie takich przedmiotów, jak Edukacja regionalna, Wystąpienia publiczne i kultura dyskusji, Sztuka społeczna, Narzędzia promocji regionu, Krajobraz naturalny i kulturowy – turystyka studia umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy w różnego typu działaniach. Aby zapewnić kształceniu jak najwyższą jakość, do prowadzenia zajęć zaproszono osoby na co dzień zajmujące się pracą na rzecz regionu oraz nauczycieli akademickich, którzy nie tylko mają w swoim dorobku badania regionalne,  ale też są zaangażowani w kreowanie życia kulturalnego na Podlasiu.

Zwieńczeniem Studiów Podyplomowych jest zrealizowany przez absolwenta pod opieką prowadzącego projekt w zakresie edukacji, marketingu lub animacji kultury.