Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja – promocja (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-03 do 2017-09-15 14:30:00

Limit miejsc

18

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Literatura i kultura Podlasia. Edukacja – animacja - promocja przygotowują do pracy bądź przyczyniają się do podniesienia kompetencji osób już zatrudnionych w różnego typu instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, administracji samorządowej, turystyce i rekreacji, mediach czy marketingu.

Program studiów oferuje wiedzę w zakresie dziedzictwa historycznego i kulturowego Podlasia (poczynając od tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz piśmiennictwa (literatura, prasa, badania naukowe), współczesnego życia literackiego, kulturalnego, artystycznego, struktury społecznej, zróżnicowania językowego i etnicznego regionu.

Dzięki obecności w programie takich przedmiotów, jak Edukacja regionalna, Wystąpienia publiczne i kultura dyskusji, Sztuka społeczna, Narzędzia promocji regionu, Krajobraz naturalny i kulturowy – turystyka studia umożliwiają wykorzystanie zdobytej wiedzy w różnego typu działaniach. Aby zapewnić kształceniu jak najwyższą jakość, do prowadzenia zajęć zaproszono osoby na co dzień zajmujące się pracą na rzecz regionu oraz nauczycieli akademickich, którzy nie tylko mają w swoim dorobku badania regionalne,  ale też są zaangażowani w kreowanie życia kulturalnego na Podlasiu.

Zwieńczeniem Studiów Podyplomowych jest zrealizowany przez absolwenta pod opieką prowadzącego projekt w zakresie edukacji, marketingu lub animacji kultury. 

Zasady kwalifikacji

Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).

Zapisy na studia w systemie IRK od 3 lipca do 15 września 2017 r. Termin składania dokumentów od 1 lipca do 22 września 2017 r.

Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na koncie tym kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje z nim związane.

Wysokość czesnego

2600 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1300 zł każda)

Dodatkowe dokumenty

- Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)
- CV
- Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
- Poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału
- 2 fotografie o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem

Dodatkowe informacje

Kierownik: dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (ka.sias@wp.pl)

Sekretarz: mgr Anna Szawel (a.szawel@uwb.edu.pl)

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 74, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, tel. 85 745 74 60

Oraz na stronie internetowej: http://filologia.uwb.edu.pl/zbr.htm (zakładka „Studia podyplomowe”)