Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-01 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Oferta Studiów Podyplomowych Logopedycznych skierowana jest do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków studiów. Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

Program Studiów Podyplomowych Logopedycznych obejmuje ponad 600 godzin zajęć (w tym ok. 90 godzin praktyk), które są realizowane w ciągu 4 semestrów w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Teatralnej i czynni logopedzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Logopedycznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego), a także w placówkach służby zdrowia i gabinetach logopedycznych.

Zasady kwalifikacji

1)      Kandydat musi:

a)      mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie;

b)      złożyć wymagane dokumenty:

-        podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),

-        CV oraz kserokopię dowodu osobistego,

-        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,

-        zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,

-        audiogram słuchu,

-        dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),

c)      uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, warunków twarzowo-zgryzowych oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

2)      Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Wysokość czesnego

Czesne za semestr studiów – 1 850 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pn.-pt. w godz. 9.30-15.00

Białystok Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 86 i 87
tel. 85 745 74 31

Dodatkowe informacje

Przebieg rekrutacji:

  1. Rejestracja w systemie IRK.
  2. Dokonanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 80 zł. 
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów (należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty manipulacyjnej).