Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-01 do 2017-10-26 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Oferta Studiów Podyplomowych Logopedycznych skierowana jest do absolwentów studia wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym. Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

Program Studiów Podyplomowych Logopedycznych obejmuje ponad 600 godzin zajęć (w tym ok. 90 godzin praktyk), które są realizowane w ciągu 4 semestrów w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Teatralnej i czynni logopedzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Logopedycznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego), a także w placówkach służby zdrowia i gabinetach logopedycznych.

Zasady kwalifikacji

1)      Kandydat musi:

a)   mieć ukończone studia wyższe I, II stopnia lub jednolite magisterskie kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych – lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym;

b)      złożyć wymagane dokumenty:

-        podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),

-        CV oraz kserokopię dowodu osobistego,

-        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,

-        zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,

-        audiogram słuchu,

-        dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),

c)      uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, warunków twarzowo-zgryzowych oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

2)      Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych.

Wysokość czesnego

Czesne za semestr studiów – 1 850 zł (możliwość rozłożenia na raty)

Dodatkowe dokumenty

Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pn.-pt. w godz. 9.30-15.00

Białystok Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 86 i 87
tel. 85 745 74 31

E-mail: e.czykwin@uwb.edu.pl

Dodatkowe informacje

Przebieg rekrutacji:

  1. Rejestracja w systemie IRK.
  2. Dokonanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 80 zł. 
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów (należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty manipulacyjnej).

Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pn.-pt. w godz. 9.30-15.00