Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-12 do 2017-09-17 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu.

W programie uwzględniono treści z literatury dziecięcej, czytelnictwa oraz form jego animacji i szeroko rozumianej kultury dziecięcej. Program Studiów zawiera również blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek dziecięcych oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych). Program zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

Studia przygotowują do pracy w sferze komunikacji publicznej, kultury, w tym szczególnie w bibliotekach (zwłaszcza w agendach bibliotecznych dla dzieci), domach kultury, ośrodkach informacji, księgarniach. Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe bibliotekarskie, specjalność: Bibliotekarz dziecięcy. Nabywa umiejętności związane z pracą z czytelnikami dziecięcymi, ale też ze sprawnym przetwarzaniem, opracowywaniem, wyszukiwaniem, interpretacją i oceną jakości książek dla dzieci.

Zasady kwalifikacji

kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

2600 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1300 zł każda)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy je złożyć do 17 września):

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)
 • CV
 • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
 • Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).
 • Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa, specjalność: Bibliotekarz dziecięcy
 • Dodatkowe informacje

  Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek anna.nosek@poczta.onet.pl
  Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

  Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 87, tel. 85 745 74 31

  Przebieg rekrutacji:
  1. Rejestracja w systemie IRK.
  2. Dokonanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 80 zł.
  3. Dostarczenie kompletu dokumentów (należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty manipulacyjnej).

  Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pn.-pt. w godz. 9.30-15.00