Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Studia Podyplomowe doskonalące dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-01 do 2017-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Nowa forma studiów podyplomowych, której celem jest ułatwienie nauczycielom przygotowania się do pracy w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej. Absolwent studiów magisterskich, posiadający przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uprawnienia do nauczania historii, zdobywa szeroką wiedzę i umiejętności dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotu „Historia i społeczeństwo”  (według podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych  wchodzącej w życie w r. szk. 2012/13). Dysponuje umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi przygotować  rozkład materiału i plan wynikowy wg zasad nauczania modułowego. Studia mogą być interesujące także dla nauczycieli historii szkół pozostałych typów, a także innych osób pragnących poszerzyć wiedzę z mniej znanych obszarów historii (np. historia komunikacji społecznej, rodziny, nauki, wojen).

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

Limit miejsc: minimum 15 osób

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów  (irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

650 zł (cały rok)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy złożyć do 6 października): Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich), ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Składanie dokumentów : Plac Uniwersytecki 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje

Program studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl

Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-44