Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Nauczyciel plastyki (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-03 do 2017-10-31 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych posiadających przygotowanie pedagogiczne; osób posiadających  kwalifikacje nauczycielskie  

Celem studiów kwalifikacyjnych jest przygotowanie nauczycieli do:

- prowadzenia zajęć z przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i szkołach średnich

- prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu nauczania plastyki

- prowadzenia zajęć z plastyki w instytucjach kultury i sztuki

- stymulowania uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży

- wspomagania rozwoju dziecka poprzez aktywność twórczą

 

Brak limitu (minimum 25 chętnych kandydatów do utworzenia grupy)

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia wyższe (licencjackich lub magisterskich) i  posiada przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia wyższe i posiada przygotowanie nauczycielskie

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów (www.irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

4 800 zł za całość, płatne w ratach

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK) ,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne / nauczycielskie

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 85 745 75 22

pokój A 15