Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-12-11 do 2018-03-09 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich
lub magisterskich) posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu
w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu, szkole podstawowej oraz specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym).

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

 

Brak limitu (minimum 25 chętnych kandydatów do utworzenia grupy)

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia co najmniej I stopnia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz posiada kwalifikacje pedagogiczne.

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów (www.irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

4 500 zł za całość, płatne w ratach

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK) ,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 85 745 75 22

pokój A 15