Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Studia Podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-03 do 2017-11-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do planowania i organizowania wczesnego wspomagania dziecka w oparciu o wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną oraz psychopedagogiczną dostosowaną do rodzaju niepełnosprawności oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu metod i form terapii, które mają na celu wieloprofilowe stymulowanie rozwoju psychoruchowego i komunikacji dziecka niepełnosprawnego od chwili jego wykrycia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zostanie przedstawiona problematyka z obszaru metod wsparcia i specyfiki pracy z rodziną dziecka z niepełnosprawnością – współpraca między rodziną dziecka a specjalistami z zakresu wczesnego wspomagania oraz opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych i rodzinnych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne. Ponadto student zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na poziomie współpracy międzyinstytucjonalnej i międzyresortowej w kontekście rozwiązań systemowych.

 

Brak limitu (minimum 25 chętnych kandydatów do utworzenia grupy)

Zasady kwalifikacji

Kandydat na studia podyplomowe ma ukończone studia wyższe (licencjackich lub magisterskich) na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,  posiada przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów (www.irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

4 500 zł za całość, płatne w ratach

Dodatkowe dokumenty

  • Formularz podania o przyjęcie na wybraną specjalność (wydrukowany z systemu IRK) ,
  • Odpis i ksero dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
  • Dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne 

Dodatkowe informacje

Informacje o studiach:

e-mail: podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

tel. 85 745 75 22

pokój A 15