Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska (rok akademicki 2017/2018)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-15 do 2017-08-22 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Podstawowym założeniem studiów „Prawo w rolnictwie i ochronie środowiska” jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu regulacji dotyczących działalności rolniczej oraz rozwoju obszarów wiejskich a także - związanymi z powyższymi zagadnieniami – aspektami prawnymi ochrony i gospodarowania zasobami środowiska.  Założenia szczegółowe wyrażają się w wyposażeniu słuchaczy studiów podyplomowych zarówno w informacje z obszaru unijnych unormowań dotyczących rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony elementów przyrodniczych, które rozpatrywane będą na tle regulacji krajowych. Zaznaczyć należy, że regulacje krajowe będą analizowane samodzielnie w sferze, której nie dotyczy legislacja unijna. Studia podyplomowe kierowane są zarówno do osób prowadzących działalność rolniczą, pracowników publicznej administracji rolnej jak i realizującej zadania z zakresu ochrony środowiska oraz osób których aktywność zawodowa łączy się ze sferą doradztwa rolniczego jak i rolniczego samorządu zawodowego. Przekazanie wiedzy praktycznej znajdzie swój wyraz w udzieleniu informacji służących dokonywaniu prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także w nabyciu przez słuchaczy studiów umiejętności w zakresie konstruowania aktów administracyjnych i umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w obszarze rolnictwa oraz ochrony i gospodarowania elementami przyrodniczymi.