Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

BEZPŁATNE UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE- II etap - Filologia angielska (rok akademicki 2019/2020)

System studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-08-05 23:59:59

Limit miejsc

38

Język wykładowy

polski

Opis

Nabywanie uzupełniających bezpłatnych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania w szkole ponadpodstawowej rozpoczyna się na studiach II stopnia.

Uzupełniające kwalifikacje pedagogiczne są ofertą przedmiotów z bloku nadobowiązkowego i ich opis będzie zawarty w suplemencie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Zajęcia trwają 4 semestry, łącznie 120 godz. w tym 60 godz. praktyk w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia odbywają się na poszczególnych Wydziałach UwB.

Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z wykształceniem kierunkowym na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Zasady kwalifikacji

Uprawnienia: uzupełniające kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej.

W przypadku większej ilości chętnych niż 38 osób, o przyjęciu na rok akademicki 2019/2020 decyduje średnia ze studiów I stopnia.

O przyjęcie na uzupełniające bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania języka angielskiego mogą ubiegać się tylko osoby, które są absolwentami studiów I stopnia z kierunku filologia angielska i posiadają uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej. 

Miejsce ogłoszenia wyników

Elektroniczna wiadomość wysłana do wszystkich zainteresowanych.

Dodatkowe dokumenty

O przyjęcie na uzupełniające kwalifikacje pedagogiczne nie mogą ubiegać się studenci, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia z filologii angielskiej i osoby, które nie posiadają uprawnień do nauczania w szkole podstawowej.

Dodatkowe informacje

  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  • odpis świadectwa uzyskania przygotowania pedagogicznego do nauczania w szkole podstawowej
  • zaświadczenie o średniej ze studiów I stopnia