Uniwersytet w Białymstoku / Centrum Edukacji Ustawicznej

Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Historia (rok akademicki 2018/2019)

System studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-28 do 2018-10-05 23:59:59

Limit miejsc

19

Język wykładowy

polski

Opis

Nabywanie bezpłatnie kwalifikacji pedagogicznych rozpoczyna się na studiach II stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne są ofertą przedmiotów z bloku nadobowiązkowego i ich opis będzie zawarty w suplemencie dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Zajęcia trwają 3-4 semestry, łącznie 420 godz. w tym 150 godz. praktyk w szkołach (podstawowych i ponadpodstawowych). Zajęcia w I semestrze są odbywają się w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku, zaś w II i III semestrze w CEU UwB oraz na poszczególnych Wydziałach UwB.

Nabyte kwalifikacje pedagogiczne uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z wykształceniem kierunkowym.

Zasady kwalifikacji

Uprawnienia: kwalifikacje pedagogiczne do nauczania historii
w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

W przypadku większej ilości chętnych niż 19 osób, o przyjęciu na rok akademicki 2018/2019 decyduje średnia ze studiów I stopnia.

O przyjęcie na bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania historii mogą ubiegać się tylko osoby, które są absolwentami studiów I stopnia z kierunku historia. 

Miejsce ogłoszenia wyników

Elektroniczna wiadomość wysłana do wszystkich zainteresowanych.

Dodatkowe dokumenty

  • wygenerowane z systemu IRK podanie kandydata,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
  • zaświadczenie o średniej ze studiów I stopnia

Dodatkowe informacje

O przyjęcie na kwalifikacje pedagogiczne nie mogą ubiegać się studenci, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia z historii.