Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-14 do 2018-10-15 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

      Podyplomowe studia komunikacji i PR pozwolą uczestnikom na rozwój kompetencji w zakresie budowania wizerunku osób, organizacji czy instytucji  oraz odpowiednio przygotują do pracy w dziale promocji, jako specjalista ds. PR, rzecznik prasowy. Absolwenci zdobędą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kompetencji menedżera komunikacji i PR.

 

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • zagadnień związanych z procesem komunikacji,
  • kreowania wizerunku zarówno osób, jak i instytucji,
  • przygotowywania tekstów, jak również innych materiałów z dziedziny PR,
  • reagowania i komunikowania się w sytuacjach kryzysowych
  • wystąpień przed kamerą i mikrofonem oraz skutecznego komunikowania się z mediami,
  • posługiwania się nowoczesnymi technologiami w procesie komunikowania się i budowania wizerunku.

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za decyzje z zakresu komunikacji i promocji w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, instytucjach edukacji, kultury i organizacjach pozarządowych, zainteresowanych zdobyciem bądź pogłębieniem wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznego komunikowania się z odbiorcą i osiąganiem celów, związanych z budowaniem wizerunku.

       Program studiów obejmie zajęcia w formie wykładów, zajęć warsztatowych, konwersatoriów, analiz studiów przypadku, prezentacji najlepszych praktyk i ćwiczeń. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani wykładowcy Wydziału Ekonomii i Zarządzania, jak również osoby zawodowo związane z rynkiem mediów, komunikacji i nowych technologii.

 

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wysokość czesnego

3500,00 zł

Dodatkowe dokumenty

Podanie i  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej wygenerowane przez system IRK, odpis dyplomu. Dokumenty będą przyjmowane po zakończeniu etapu rejestracji internetowej. Szczegóły dotyczące terminu i miejsca ich składania zostaną opublikowane wraz z wynikami rejestracji.

Dodatkowe informacje

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, pokój 128 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

Kontakt:

E-mail: a.bialous@uwb.edu.pl

Telefon: 85 745 77 32
Fax: 857414685