Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-14 do 2018-09-05 23:59:59

Limit miejsc

28

Język wykładowy

polski

Opis

CEL STUDIÓW:

w szczególności:

  • zdobycie wiedzy w zakresie wymagań dotycząych instytucji audytu wewnęrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych,
  • zdobycie wiedzy z zakresu zarzązania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli,
  • przekazanie słchaczom wiedzy na temat szczególnych zasad i metod prowadzenia rachunkowośi w jednostkach sektora finansów,
  • poznanie nowych regulacji dotycząych kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania,
  • pogłębienie wiedzy w zakresie prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

STUDIA ADRESOWANE SĄ DO:

  • osób chcących zdobyć kwalifikacje audytora wewnęrznego w sektorze publicznym,
  • głwnych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnęrznego i kontroli zarzączej w jednostkach sektora publicznego.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

4500,00 zł

Dodatkowe dokumenty

Podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Potwierdzenie wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

Składanie dokumentów  od 25 czerwca – 6 lipca 2017, 3 - 14 września 2018

Dodatkowe informacje

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą po zarejestrowaniu się przez stronę IRK:

 

23.06.2018r. (8.00-13.00)
25.06.2018r. (9.00-13.00)
28.06.2018r. (9.00-13.00)
02.07.2019r. (9.00-13.00)
05.07.2018r. (9.00-13.00)
(pok.208)


pocztą na adres:
15-062 Białystok
ul. Warszawska 63


Telefon: 085 745 77 02 lub 504-58-87-15

E-mail: majewska@uwb.edu.pl