Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-14 do 2018-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowych i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradców kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; przekazaniu specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędnych do skutecznego, sprawnego i profesjonalnego zarządzania nimi; nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pozwalających absolwentowi na sprawniejszą organizację zarówno pracy własnej, jak i na skuteczne zarządzanie zespołami pracowniczymi, profesjonalne motywowanie i ocenianie personelu w celu rozwoju organizacji i wzmacniania jej konkurencyjności.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona internetowa Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Wysokość czesnego

3750,00

Dodatkowe dokumenty

1) Podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
2) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
3) Potwierdzenie wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

Po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą:

Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój 107

Telefon: 85 745 77 11

E-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl