Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-14 do 2018-10-19 11:45:00

Limit miejsc

45

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów podyplomowych Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami niezależnie od wybranej specjalności posiada niezbędny zasób wiedzy z podstaw prawa, ekonomii oraz wiedzy technicznej. W zależności od wybranej specjalności (zarządzanie nieruchomościami, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) absolwent zdobywa wiedzę z zakresu   funkcjonowania wybranego zawodu na rynku nieruchomości, podstaw teoretycznych wykonywanych czynności, jego statusu, organizacji zawodowych oraz standardów i etyki zawodowej. Zakłada się, że absolwent dysponuje niezbędną wiedzą pozwalającą na podjęcie praktyk zawodowych, stanowiących kolejny etap (po ukończeniu studiów) w ubieganiu się o uzyskanie uprawnień zawodowych (odpowiednio: zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami). Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości i zagadnień pozwalających na swobodne poruszanie się na nim. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę teoretyczną, która uzupełniona o praktykę powinna pozwolić na ich funkcjonowanie na rynku w zawodzie według obranej specjalności. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności podjęcia praktyk zawodowych. Absolwent jest zdolny do realizacji praktycznych działań i rozwiązywania problemów zarządców, rzeczoznawców i pośredników, z którymi muszą sobie radzić osoby wykonujące te zawody. Studia stanowią swego rodzaju przygotowanie teoretyczne z częściowym przygotowaniem praktycznym do wykonywania licencjonowanych zawodów na rynku nieruchomości.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

Specjalność: Wycena nieruchomości 4200,00 zł; Specjalność: Zarządzanie nieruchomościami 4200,00 zł; Specjalność: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 3600,00 zł.

Dodatkowe dokumenty

Podpisane podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)

Potwierdzenie wpłaty opłaty kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

Po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój 107

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

Telefon 85 745 77 11

E-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl