Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-14 do 2018-09-05 23:59:59

Limit miejsc

32

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Unii Europejskiej(PSZPUE) posiada praktyczne umiejętności z zakresu: metodyki przygotowania i zarządzania projektu i jego budżetowania; realizacji studium wykonalności projektu i biznes planu; przygotowania wniosków, gwarantujących przesyłanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, ich wdrażania i zamykania; rozliczania projektu oraz budowania i zarządzania zespołem projektowym; zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie; prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu; stosowania procedur zamówień publicznych i przetargów; promocji i ewaluacji projektu, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu projektem oraz podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych  i alternatywnych źródeł finansowania projektów europejskich.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej w różnego typu instytucjach, firmach, fundacjach, itp. Studia dają możliwość nawiązania kontaktów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

PSZPUE istnieją od 2003 r. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych specjalności, którzy  są zobowiązani lub pragną z tytułu potrzeb lub planów zawodowych otrzymać wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i zarządzania nimi.
W szczególności program kierowany jest do:

  • absolwentów szkół wyższych,
  • przedsiębiorców,
  • pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, firm
  • nauczycieli,
  • i innych osób zamierzających uzyskać kwalifikacje niezbędne do pozyskiwania środków finansowych z UE.

Wysokość czesnego

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej 3700 zł

Dodatkowe dokumenty

Podanie, Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.

Składanie dokumentów  od 25 czerwca – 6 lipca 2017, 3 - 14 września 2018

Dodatkowe informacje

Po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój 107

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

Telefon 85 745 77 11

E-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl