Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-14 do 2018-10-15 23:59:59

Limit miejsc

32

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Unii Europejskiej(PSZPUE) posiada praktyczne umiejętności z zakresu: metodyki przygotowania i zarządzania projektu i jego budżetowania; realizacji studium wykonalności projektu i biznes planu; przygotowania wniosków, gwarantujących przesyłanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, ich wdrażania i zamykania; rozliczania projektu oraz budowania i zarządzania zespołem projektowym; zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie; prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu; stosowania procedur zamówień publicznych i przetargów; promocji i ewaluacji projektu, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu projektem oraz podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych  i alternatywnych źródeł finansowania projektów europejskich.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej w różnego typu instytucjach, firmach, fundacjach, itp. Studia dają możliwość nawiązania kontaktów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

PSZPUE istnieją od 2003 r. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych specjalności, którzy  są zobowiązani lub pragną z tytułu potrzeb lub planów zawodowych otrzymać wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i zarządzania nimi.
W szczególności program kierowany jest do:

  • absolwentów szkół wyższych,
  • przedsiębiorców,
  • pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, firm
  • nauczycieli,
  • i innych osób zamierzających uzyskać kwalifikacje niezbędne do pozyskiwania środków finansowych z UE.

Wysokość czesnego

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej 3700 zł

Dodatkowe dokumenty

Podanie, Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.

Dodatkowe informacje

Po zarejestrowaniu się przez stronę IRK, dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą:
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pokój 107

od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

Telefon 85 745 77 11

E-mail: j.wiszniewska@uwb.edu.pl