Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-01-15 do 2018-06-30 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Oferta Studiów Podyplomowych Logopedycznych skierowana jest do absolwentów studia wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym. Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

Program Studiów Podyplomowych Logopedycznych obejmuje ponad 600 godzin zajęć (w tym ok. 90 godzin praktyk), które są realizowane w ciągu 4 semestrów w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Teatralnej i czynni logopedzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Logopedycznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego), a także w placówkach służby zdrowia i gabinetach logopedycznych.

Zasady kwalifikacji

Warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne w roku akademickim 2018/2019

Kandydat musi:

 • mieć ukończone studia wyższe I lub II stopnia lub jednolite magisterskie kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych – lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym;
 • złożyć wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),
  • CV oraz kserokopię dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,
  • zaświadczenie od foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
  • audiogram słuchu,
  • dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),
  • uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, warunków twarzowo-zgryzowych oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.
Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych.

Dodatkowe informacje

 • Kandydaci powinni zarejestrować się pod adresem https://irk.uwb.edu.pl/index.php  (w prostokącie po prawej stronie należy kliknąć na: IRK – studia podyplomowe), a następnie złożyć wymagane dokumenty w sekretariacie SPLog, p. 87, Wydział Filologiczny UwB przy Placu NZS 1 w Białymstoku, tel. 85 7457431;
 • Opłata manipulacyjna – 85 zł (uzasadnienie: koszty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, koszty pocztowe i koszty obsługi administracyjnej).


Termin rozmowy kwalifikacyjnej - 08.09.2018 r., godzina 10.00 - ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok