Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-12 do 2018-10-30 12:00:00

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) - z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekarstwa. Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Studia przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek, ale też w innych instytucjach kultury (takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa). Program Studiów zawiera blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych). Ponadto w programie uwzględniono treści z szeroko rozumianej kultury piśmienniczej, czytelnictwa oraz form jego animacji, specjalnych grup czytelniczych (w tym dzieci, seniorów), książki, rynku wydawniczego i księgarskiego oraz zagadnień prawno-organizacyjnych. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności. Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe bibliotekarza lub kwalifikacje zawodowe bibliotekarza ze specjalizacją nauczyciel-bibliotekarz (opcjonalnie - specjalizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym).

 

Program Studiów:

http://spacinib.uwb.edu.pl/

  • Czas trwania: dwa semestry – 260 godz.; przy wyborze specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz – trzy semestry (350 godz.). Specjalizacja jest uruchamiana przy minimum 20 chętnych
  • Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): 80 zł
  • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
  • Limit przyjęć: 20 osób
  • Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa lub Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa ze specjalizacją nauczyciel-bibliotekarz (opcjonalnie; tylko osoby z przygotowaniem pedagogicznym).

Zasady kwalifikacji

Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata:
Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).

Do uzyskania specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz wymagane jest też przygotowanie pedagogiczne (specjalizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli).

Kolejność zgłoszeń.

Miejsce ogłoszenia wyników

Od roku akademickiego 2011/2012, w celu usprawnienia procesu rekrutacji oraz obsługi naszych kandydatów, rejestracja na studia podyplomowe odbywa się drogą elektroniczną. Każdy kandydat powinien założyć konto w systemie IRK, które będzie służyć do rejestracji na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet w Białymstoku. Na koncie tym kandydat będzie mógł śledzić proces rekrutacji oraz otrzyma wszystkie potrzebne informacje związane z procesem rekrutacji.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=show&kierunek=FIL&kategoria=&aktywne=&system_studiow=

Wysokość czesnego

2600 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1300 zł każda); 3600 zł - za trzy semestry (w 3 ratach – 1 rata 1300 zł, 2 rata 1300 zł, 3 rata 1000 zł)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy je złożyć do 24 października, do godziny 12.00):

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)
  • CV oraz dowód osobisty do wglądu
  • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
  • Poświadczenie kwalifikacji pedagogicznych (dla specjalizacji nauczyciel bibliotekarz)
  • 2 fotografie o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa Studiów http://spacinib.uwb.edu.pl/

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek anna.nosek@poczta.onet.pl
Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 87, tel. 85 745 74 31

Przebieg rekrutacji:
1. Rejestracja w systemie IRK.
2. Dokonanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 80 zł.
3. Dostarczenie kompletu dokumentów (należy mieć przy sobie potwierdzenie dokonania opłaty manipulacyjnej).

Dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pn.-pt. w godz. 9.30-15.00, do 24 października 2018 r. (w ostatni dzień rekrutacji do godziny 12.00).