Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Archiwistyki (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Ciekawe i bardzo przydatne dwusemestralne studia podyplomowe. Przeznaczone są dla absolwentów rożnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich).

Po ich ukończeniu  absolwent posiada uprawnienia formalno-prawne i przygotowanie merytoryczne do kompetentnego wykonywania odpowiedzialnego zawodu archiwisty.

Dysponując  wiedzą teoretyczną z zakresu historii ustrojów, funkcjonowania kancelarii oraz źródłoznawstwa i edytorstwa źródeł, absolwent jest przygotowany   do pracy w archiwach nie tylko zakładowych, a także urzędów państwowych.

 Nabyte umiejętności praktyczne  na podyplomowych studiach archiwistyki mogą być przydatne także  do profesjonalnego wykonywania każdej pracy o charakterze biurowym.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

Limit miejsc: minimum 15 osób

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów www.irk-sp.uwb.edu.pl

 

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy złożyć do 6 października): Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Składanie dokumentów : Plac Uniwersytecki 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje

Program studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl

Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-44