Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Genealogiczne (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dwusemestralne studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów rożnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich).Studia są odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie genealogią i heraldyką, wiążące się z potrzebą poznania i udokumentowania przeszłości rodzin.  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności  warsztatowe umożliwiające podjęcie samodzielnych prac rekonstruujących dzieje rodzin i przodków, korzystania z archiwów i bibliotek zawierających materiały genealogiczne oraz sporządzanie naukowego opracowania wyników badań. Dysponuje wiedzą z zakresu historii regionalnej, historii kościołów, historii rodziny i demografii historycznej.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

Limit miejsc: minimum 15 osób.

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia wyższe, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów (irk-sp.uwb.edu.pl)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy złożyć do 6 października): Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Składanie dokumentów : Plac Uniwersytecki 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje

Program studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl

Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-44