Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Historii (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia dla absolwentów różnych kierunków drugiego stopnia (magisterskich) zainteresowanych historią,  pragnących poszerzyć swą wiedzę, a także uprawnienia zawodowe. 

Absolwent, posiadający przed rozpoczęciem studiów podyplomowych uprawnienia pedagogiczne,  zdobywa kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu  - historii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Posiada wiedzę z zakresu historii Polski, powszechnej oraz regionu w poszczególnych epokach. Ma przygotowanie teoretyczne i praktyczne z dydaktyki historii. Jest wdrożony do posługiwania się warsztatem naukowym historyka, potrafi sporządzić opracowanie naukowe.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

 

Limit miejsc

 min 15 osób.

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Wysokość czesnego

2200 PLN za rok studiów

Dodatkowe dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Wymagane dokumenty należy złożyć do 10 października br.) w sekretariacie IHiNP, Plac NZS 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje

Program studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl

Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-44

Opłata rekrutacyjna 85 zł