Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Niezwykle interesujące  roczne studia podyplomowe, skierowane do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim.

Absolwent  jest przygotowany do pracy między innymi w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli np. jako specjalista od promocji regionu czy kontaktów naukowych. Posiada niezbędną wiedzę teoretyczną m.in. z dziedziny prawa, historii sztuki, archeologii historycznej, wiedzy o dawnej książce oraz umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia dokumentacji zabytków i szeroko rozumianej promocji dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.

Wiedza zdobyta na Podyplomowych Studiach Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego stwarza możliwości profesjonalnego udziału w akcjach na rzecz ratowania dorobku społeczeństw w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty, techniki.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

Limit miejsc: minimum 15 osób.

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów  (irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

3000 zł (1500 zł za semestr z możliwością płatności w 3 ratach)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy złożyć do 6 października): Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Składanie dokumentów : Plac Uniwersytecki 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje

Program studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl

Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-44