Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edukacji Szkolnej (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta kierowana jest do pracowników szkoły, pedagogów, psychologów, wychowawców,  nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem historyków, nauczycieli WOS, przygotowania do życia w rodzinie, etyki, biologii oraz innych przedmiotów uwzględniających treści szeroko pojętej problematyki równości kobiet i mężczyzn.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. uwarunkowań społecznych i kulturowych ról społecznych kobiet i mężczyzn, problematyki równości płci w polityce edukacyjnej, metodyki nauczania o równych szansach.

Dwusemestralne studia podyplomowe przeznaczone  dla absolwentów rożnych kierunków studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

 

Limit miejsc: minimum 15 osób.

Zasady kwalifikacji

Kolejność zgłoszeń

Miejsce ogłoszenia wyników

Internetowa Rejestracja Kandydatów  (irk-sp.uwb.edu.pl)

Wysokość czesnego

3000 zł (1500 zł za semestr z możliwością płatności w 3 ratach)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy złożyć do 6 października): Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich), ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Składanie dokumentów : Plac Uniwersytecki 1, p. 136 godz. 9.00 –14.00

Dodatkowe informacje

Program studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl

Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-44