Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-01 do 2018-09-15 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Studia dla absolwentów różnych kierunków drugiego stopnia (magisterskich) zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół, w których WoS  jest realizowany. W trakcie studiów słuchacze zdobędą  wiedzę z wybranych zagadnień socjologii, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych uzyskując przygotowanie teoretyczne i praktyczne z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie i są wdrożeni do posługiwania się warsztatem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów w roku akademickim sobota - niedziela).

Limit miejsc

 min 15 osób.

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.ne studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Wysokość czesnego

2700 PLN za rok studiów

Dodatkowe dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK),  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu). Wymagane dokumenty należy złożyć do 10 października br. w sekretariacie IHiNP, Plac NZS 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje

Program studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe

Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl

Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-44

Opłata rekrutacyjna 85 zł