Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-11-16 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Kierownik studiów:  dr Halina Sierocka


Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

 

Studia Podyplomowe są kierunkiem mającym na celu kształcenie przyszłych tłumaczy a zwłaszcza tłumaczy przysięgłych. Obszerne moduły zajęć mają przygotować do praktycznego wykonywania roli tłumacza przysięgłego. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zwłaszcza kierunków: filologia angielska, lingwistyka, prawo, ekonomia.

 

 

Celem studiów jest:

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz rozwinięcie słownictwa i umiejętności w zakresie tłumaczeń specjalistycznych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, medycyna i technika.

 

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w trzy moduły tematyczne na co składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie zagadnień wprowadzających do pracy tłumacza przysięgłego, tłumaczeń specjalistycznych oraz warsztatu tłumacza przysięgłego.

Czas trwania studiów: 2 semestry 200 - godz. wykładów i ćwiczeń

Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 85 zł

 

 

PROGRAM STUDIÓW

Wykaz przedmiotów:

Przedmioty

Zagadnienia programowe

Blok I –  Wprowadzenie do pracy tłumacza przysięgłego

- wprowadzenie do prawa polskiego

- podstawy prawa obszaru języka angielskiego

- stylistyka polska

- podstawy finansów, bankowości i ekonomii

Blok II – Tłumaczenia specjalistyczne

- terminologia i tłumaczenia medyczne

- terminologia i tłumaczenia prawnicze

- terminologia i tłumaczenia techniczne

- tłumaczenie w Unii Europejskiej

- metodologia przekładu prawnego (prawo cywilne i handlowe)

- metodologia przekładu prawnego (prawo karne)

- praktyczny warsztat pisania: umowy, pisma, korespondencja    

Blok III –  Warsztat tłumacza przysięgłego 

- tłumaczenia pisemne

- tłumaczenia ustne                                                                                                                             

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 80 % zajęć.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • dokonały opłaty rekrutacyjnej (85zł na konto wskazane przez system IRK w trakcie rejestracji)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

4.500 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

W okresie urlopowym (16.07.2018r. - 3.08.2018r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 01) w dniach:

16 lipca w godz. 10.00-13.00

17,18,19 lipca w godz. 9.30-14.30

20 lipca w godz. 10.00-13.30

23, 24 lipca w godz. 9.30-14.30

25,26,27,30,31 lipca w godz. 10.00-13.00

1,2,3 sierpnia w godz. 10.00-13.00

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa

  • 28.05 – 30.09.2018r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 28.05 – 13.07.2018r.  oraz
...
(liczba słów w pełnym opisie: 209)
+pokaż więcej informacji