Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-13 do 2018-09-30 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Kierownik studiów:  dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska

Studia Podyplomowe Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego

 

Celem studiów jest:

Studia skierowane są do pracowników i osób zainteresowanych zatrudnieniem w administracji publicznej, głównie samorządowej, a także do kadr organizacji pozarządowych, które realizowały lub rozważają realizację zadań zleconych przez samorząd terytorialny w zakresie współpracy zagranicznej. Ponadto studia mogą być adresowane do tych grup zawodowych, które specjalizują się bądź chcą się specjalizować w obsłudze współpracy zagranicznej samorządu terytorialnego (tłumacze, biura podróży, agencje PR).

 

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest przygotowanie słuchaczy do nawiązywania i prowadzenia współpracy międzynarodowej samorządu terytorialnego. W szczególności przekazana zostanie wiedza w zakresie prawa, procedur i uwarunkowań przedmiotowej problematyki. Słuchacze otrzymają ponadto pakiet praktycznych umiejętności użytecznych w międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego.

 

Czas trwania studiów: 2 semestry 200 - godz. wykładów i ćwiczeń

Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 85 zł

 

 

Przedmioty

Punkty ECTS

odniesienie
do zakładanych
efektów kształcenia

Sposób
 weryfikacji zakładanych
efektów kształcenia

Zagadnienia programowe

Moduł I – Zagadnienia podstawowe dla międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego

 

 

17

SP7_WG01, SP7_WK01,

SP7_UW01, SP7_UW02,

SP7_KK01, SP7_KK02,

SP7_KO01.

 

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

-      Podstawy prawa międzynarodowego publicznego

-      Podstawy prawa Unii Europejskiej

-      Podstawy stosunków  międzynarodowych

-      Podstawy ustroju  administracyjnego RP

-      Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Moduł  II – Zagadnienia szczegółowe międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego

 

 

 

 

20

SP7_WG01, SP7_WK01,

SP7_UW01, SP7_UW02,

SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KO0.

 

 

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

 

 

 

-         Kompetencje administracji rządowej we współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego

-         Współpraca zagraniczna województw

-         Współpraca zagraniczna powiatów

-         Współpraca zagraniczna gmin

-         Obszary współpracy samorządu terytorialnego

-         Formy międzynarodowej współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego

-         Międzynarodowe porozumienia samorządowe

-         Udział jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach międzynarodowych

-         Podstawy współpracy transgranicznej

Moduł III – zagadnienia metodologiczne praktyki międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego

23

SP7_KO02,

 SP7_KR0,

SP7_WK0,

SP7_UW02,

SP7_KK02,

SP7_KO01,

SP7_KK01,

SP7_WG01,

SP7_UW01.

 

 

Egzamin w formie testu obejmującego pytania z przedmiotów składających się na dany moduł

-         Język obcy na użytek międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego

-         Elementy protokołu dyplomatycznego

-         Public Relations w administracji publicznej

-         Zarządzanie komunikacją w organizacji

-         Rozwiązywanie sporów we współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego

-         Zasady delegowania pracowników samorządowych

-         Finansowanie międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego

-         Zarządzanie projektem międzynarodowym

-         Partnerstwo publiczno-prywatne

-         Zarządzanie jakością w administracji publicznej

 

 

Zasady ukończenia studiów: uczestnik otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jeżeli:

- zaliczył na ocenę  poszczególne moduły przedmiotowe

- był obecny na min. 75 % zajęć.

Zasady kwalifikacji

Wymagania formalne: uczestnikami studiów mogą być osoby, które:

  • ukończyły studia magisterskie lub studia licencjackie
  • dokonały rejestracji przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK)
  • dokonały opłaty rekrutacyjnej (85zł na konto wskazane przez system IRK w trakcie rejestracji)
  • złożyły wymagany komplet dokumentów.

Wysokość czesnego

4 000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, do wydrukowania z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych, pok. 202
poniedziałek-środa oraz piątek w godz. 10.00 – 14.00

czwartek - nieczynny

tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

W okresie urlopowym (16.07.2018r. - 3.08.2018r.) informacje będą udzielane tylko telefonicznie (85 745 72 01) w dniach:

16 lipca w godz. 10.00-13.00

17,18,19 lipca w godz. 9.30-14.30

20 lipca w godz. 10.00-13.30

23, 24 lipca w godz. 9.30-14.30

25,26,27,30,31 lipca w godz. 10.00-13.00

1,2,3 sierpnia w godz. 10.00-13.00

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

 

Rekrutacja podstawowa

  • 13.07 – 30.09.2018r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 6.08 – 30.09.2018r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia
...
(liczba słów w pełnym opisie: 206)
+pokaż więcej informacji