Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawo i procedury administracyjne w energetyce (rok akademicki 2018/2019)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-28 do 2018-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Prawo i procedury administracyjne w energetyce to kierunek mający na celu wykształcenie profesjonalnego pracownika, tj. osoby posiadającej gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Prawa i procedur administracyjnych w energetyce. Studia są przeznaczone dla pracowników spółek sektora elektroenergetycznego, ciepłownictwa i gazownictwa stosujących przepisy Prawa Energetycznego oraz realizujących obowiązki względem URE, a także do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka,   planujących zajmować się Prawem energetycznym  w pracy zawodowej.

 

Zasadniczym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do realizowania obowiązków zawodowych w zgodzie z przepisami regulacji prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej oraz wymaganiami stawianymi przez regulatora – Prezesa URE

 

Plan studiów obejmuje trzy moduły, na które składają się wykłady w przedmiocie szczegółowych regulacji prawnych dotyczących działań administracji oddziałujących na funkcjonowanie przedsiębiorstw branży energetycznej, oraz zajęcia warsztatowe (studium przypadku, orzecznictwo sądów).

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

4.900 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  • Kserokopia dowodu osobistego

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

  • 28.05 – 30.09.2018 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 28.05 – 13.07.2018r. oraz 6.08 – 30.09.2018r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202
  • od 05.10.2018 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji, wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

 

 

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

28.05.2018

...
(liczba słów w pełnym opisie: 240)
+pokaż więcej informacji