Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia Podyplomowe z Chemii (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 3 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-10-08 do 2019-11-30 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Studia skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać niezbędną wiedzę do nauczania chemii, jako drugiego przedmiotu. W trakcie trwania studiów słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, która pozwoli na interesujące przekazanie uczniom zagadnień objętych programem nauczania chemii. Na wykładach zostaną przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące programu realizowanego w szkołach. Zajęcia laboratoryjne i seminaryjne pozwolą na praktyczne wykonanie wielu ciekawych i efektownych doświadczeń chemicznych. Słuchacze zapoznani zostaną również z niezbędnymi narzędziami informatycznymi, które pozwolą na nowoczesne prowadzenie nauczania chemii. Słuchaczami studium, zgodnie z obowiązującym regulaminem, mogą zostać nauczyciele lub osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie przynajmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjat), posiadanie uprawnień pedagogicznych i złożenie wymaganych dokumentów.

Zasady kwalifikacji

1.Wolny zapis wg kolejności zgłoszeń

2. Wypełnione dokumenty w formie elektronicznej na stronie rejestracyjnej studentów przez platformę IRK, https://irk-sp.uwb.edu.pl/

3. Wypełnione dokumenty w formie papierowej należy przekazać na adres:
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok,
z dopiskiem Studia Podyplomowe z Chemii

 

Wysokość czesnego

1910 zł

Dodatkowe dokumenty

1.Podanie o przyjęcie na studia
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
3. Odpis dokumentu stwierdzającego uprawnienia pedagogiczne
4. Kwestionariusz osobowy
5. 1 zdjęcie
6. Deklaracja opłaty za studia

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji:

Sekretariat Instytutu Chemii:

Iwona Pawełko, 85 738 8050

Kierownik Studiów Podyplomowych z Chemii:

Beata Kalska-Szostko, 85 738 8069