Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-05-06 do 2019-11-03 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (PSZZL) uzyskuje usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu: sporządzania opisów stanowisk pracy, i profili wymagań osobowościowych, przygotowania i prowadzenia procedury rekrutacyjno-selekcyjnej, opracowywania i modyfikacji systemów ocen pracowniczych, wartościowania pracy i budowania systemów wynagradzania pracowników, budowania ścieżek kariery dla pracowników, znajomości prawa pracy, rynku pracy i zbiorowych stosunków pracy, zasad ubezpieczeń społecznych, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu kadrami oraz podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, etyki w stosunkach pracy i aspektów proefektywnościowych i antyefektywnościowych kultury organizacyjnej oraz negocjacji zbiorowych.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu instytucjach , w tym w przedsiębiorstwach, itp.

Oferta skierowana jest do:

  • kadry kierowniczej przedsiębiorstw,
  • właścicieli i menedżerów firm,
  • pracowników działu kadr,
  • osób zainteresowanych zdobyciem oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu problematyki zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach.

Organizacja:

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Zajęcia są realizowane w dwudniowych zjazdach odbywających się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
  • Studia kończą się zaliczeniem  przedmiotów oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Ramowy program studiów.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

3700,00 zł

Dodatkowe informacje

Składanie dokumentów do 4 listopada 2019 r.

Pokój 107