Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-01 do 2019-09-15 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Oferta Studiów Podyplomowych Logopedycznych skierowana jest do absolwentów studia wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich kierunków filologicznych, psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, aktorskich, muzycznych lub pozostałych z przygotowaniem pedagogicznym. Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

Program Studiów Podyplomowych Logopedycznych obejmuje ponad 600 godzin zajęć (w tym ok. 90 godzin praktyk), które są realizowane w ciągu 4 semestrów w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Teatralnej i czynni logopedzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Logopedycznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego), a także w placówkach służby zdrowia i gabinetach logopedycznych.

Zasady kwalifikacji

Warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne

w roku akademickim 2019/2020

1)      Kandydat musi:

a)      mieć ukończone studia wyższe I lub II stopnia lub jednolite magisterskie;

b)      złożyć wymagane dokumenty:

     i)      podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),

     ii)      CV 

     iii)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,

     iv)      zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,

     v)      audiogram słuchu,

     vi)      dwa zdjęcia (6,5 x 4,5),

c)      uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, warunków twarzowo-zgryzowych oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

2)      Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o

...
(liczba słów w pełnym opisie: 304)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

Koszt semestru studiów – 1900 zł.