Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Genealogiczne (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-24 do 2019-09-30 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Dwusemestralne studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów rożnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich). Studia są odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie genealogią i heraldyką, wiążące się z potrzebą poznania i udokumentowania przeszłości rodzin.  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności  warsztatowe umożliwiające podjęcie samodzielnych prac rekonstruujących dzieje rodzin i przodków, korzystania z archiwów i bibliotek zawierających materiały genealogiczne oraz sporządzanie naukowego opracowania wyników badań. Dysponuje wiedzą z zakresu historii regionalnej, historii kościołów, historii rodziny i demografii historycznej.
Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.ne studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Wysokość czesnego

2000 zł za rok

Dodatkowe dokumenty

-podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)

-odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie IHiNP, Plac NZS 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Przyjmowanie dokumentów: 16.10.2019

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe:
Link do strony Instytutu z programem studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe
Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl
Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-43