Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-24 do 2019-09-30 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Niezwykle interesujące  roczne studia podyplomowe, skierowane do osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim.
Absolwent  jest przygotowany do pracy między innymi w muzealnictwie, służbach konserwatorskich i ochrony zabytków, a także w administracji państwowej różnych szczebli np. jako specjalista od promocji regionu czy kontaktów naukowych. Posiada niezbędną wiedzę teoretyczną m.in. z dziedziny prawa, historii sztuki, archeologii historycznej, wiedzy o dawnej książce oraz umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia dokumentacji zabytków i szeroko rozumianej promocji dziedzictwa kulturowego i jego ochrony.
Wiedza zdobyta na Podyplomowych Studiach Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego stwarza możliwości profesjonalnego udziału w akcjach na rzecz ratowania dorobku społeczeństw w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty, techniki.
Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów sobota - niedziela).

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.ne studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Wysokość czesnego

3000 zł za rok

Dodatkowe dokumenty

-podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)

-odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie IHiNP, Plac NZS 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Przyjmowanie dokumentów: 16.10.2019

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe:
Link do strony Instytutu z programem studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe
Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl
Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-43