Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-24 do 2019-09-30 23:59:59

Limit miejsc

15

Opis

Studia dla absolwentów różnych kierunków drugiego stopnia (magisterskich) zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu we wszystkich typach szkół, w których WoS  jest realizowany. W trakcie studiów słuchacze zdobędą  wiedzę z wybranych zagadnień socjologii, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych uzyskując przygotowanie teoretyczne i praktyczne z dydaktyki wiedzy o społeczeństwie i są wdrożeni do posługiwania się warsztatem nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.
Zajęcia rozpoczynają się od miesiąca listopada br. według ustalonego terminarza zjazdów (10 zjazdów w roku akademickim sobota - niedziela).

Zasady kwalifikacji

Ukończone studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.ne studia magisterskie, wszyscy chętni zostają przyjęci.

Wysokość czesnego

2700 PLN za rok studiów

Dodatkowe dokumenty

-podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)

-odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie IHiNP, Plac NZS 1, p. 136 godz. 9.00 – 14.00

Przyjmowanie dokumentów: 16.10.2019

Dodatkowe informacje

Dane kontaktowe:
Link do strony Instytutu z programem studiów: http://historia.uwb.edu.pl/studia-podyplomowe
Kierownik Studiów: dr hab. Artur Pasko, arturpasko@wp.pl
Sekretariat Studiów: tel. 85 745-74-43