Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-03-20 do 2019-04-02 23:59:59

Limit miejsc

40

Język wykładowy

polski

Opis

Studia podyplomowe Egzekucja administracyjna skierowane są do pracowników resortu finansów,  a w szczególności pracowników i kierowników komórek egzekucji. 

Celem kształcenia jest pogłębienie i uporządkowanie wiedzy pracowników administracji skarbowej w zakresie kompleksowo ujętej problematyki egzekucji administracyjnej oraz wybranych zagadnień prawych z nią związanych, dotyczących zwłaszcza prawa cywilnego.   

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w administracji skarbowej, dzięki przekazaniu mu wiedzy teoretycznej z omawianych na studiach przedmiotów z jednoczesnym wdrożeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Studia przeznaczone są dla osób skierowanych przez instytucję zamawiającą.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane są przez:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

wtorek-piątek w godz. 10.00-14.00, pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

20.03.2019r. – 02.04.2019r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

Od 03.04.2019r.

-przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe,

-ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji,