Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego (rok akademicki 2019/2020)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-28 do 2019-09-30 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Studia skierowane są do pracowników i osób zainteresowanych zatrudnieniem w administracji publicznej, głównie samorządowej, a także do kadr organizacji pozarządowych, które realizowały lub rozważają realizację zadań zleconych przez samorząd terytorialny w zakresie współpracy zagranicznej. Ponadto studia mogą być adresowane do tych grup zawodowych, które specjalizują się bądź chcą się specjalizować w obsłudze współpracy zagranicznej samorządu terytorialnego (tłumacze, biura podróży, agencje PR).

 

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest przygotowanie słuchaczy do nawiązywania i prowadzenia współpracy międzynarodowej samorządu terytorialnego. W szczególności przekazana zostanie wiedza w zakresie prawa, procedur i uwarunkowań przedmiotowej problematyki. Słuchacze otrzymają ponadto pakiet praktycznych umiejętności użytecznych w międzynarodowej współpracy samorządu terytorialnego.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

Złożenie kompletu dokumentów

Miejsce ogłoszenia wyników

Wdział Prawa Uniwersytet w Białymstoku

Wysokość czesnego

4 000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wypełniony według określonego wzoru
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem: 

 

Rekrutacja podstawowa

  • 28.06 – 30.09.2019 r. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie przez kandydatów opłaty rekrutacyjnej,
  • 28.06 – 09.08.2019 r. oraz 04.09 – 30.09.2019 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202
  • od 05.10.2019 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacji, wysłanie decyzji Kierownika Studiów o przyjęciu na studia podyplomowe

 

 Informacje na temat Studiów Podyplomowych udzielane będą w następujących terminach:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 211)
+pokaż więcej informacji