Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Zarządzania

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe (rok akademicki 2020/2021)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-05-10 13:00:00 do 2020-11-15 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia przygotowują do pełnienia funkcji doradcy zawodowego pracującego w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy, w instytucjach realizujących projekty outplacementowych i aktywizacyjne oraz do pełnienia roli doradców kariery osób dorosłych stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi. Służą także wsparciu w realizacji zadań zawodowych doradców, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swoje kompetencje w ramach idei uczenia się przez całe życie oraz w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe – 3 750,00 zł – studia dwusemestralne.

Dodatkowe informacje

Instytut Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
pok. 106


Sekretariat Studiów
Sekretariat Studiów
mgr Katarzyna Fiedorow
pok. 106
tel. 85 745 77 13, 85 745 77 07
e-mail  k.fiedorow@uwb.edu.pl