Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2020/2021)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-22 do 2020-09-29 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Unii Europejskiej(PSZPUE) posiada praktyczne umiejętności z zakresu: metodyki przygotowania i zarządzania projektu i jego budżetowania; realizacji studium wykonalności projektu i biznes planu; przygotowania wniosków, gwarantujących przesyłanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach różnych programów operacyjnych, ich wdrażania i zamykania; rozliczania projektu oraz budowania i zarządzania zespołem projektowym; zarządzania ryzykiem, jakością i komunikacją w projekcie; prowadzenia sprawozdawczości i monitoringu; stosowania procedur zamówień publicznych i przetargów; promocji i ewaluacji projektu, znajomości informatycznych narzędzi w zarządzaniu projektem oraz podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych  i alternatywnych źródeł finansowania projektów europejskich.

Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie zarządzania projektami Unii Europejskiej w różnego typu instytucjach, firmach, fundacjach, itp. Studia dają możliwość nawiązania kontaktów z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.

PSZPUE istnieją od 2003 r. Przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych specjalności, którzy  są zobowiązani lub pragną z tytułu potrzeb lub planów zawodowych otrzymać wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i zarządzania nimi.
W szczególności program kierowany jest do:

  • absolwentów szkół wyższych,
  • przedsiębiorców,
  • pracowników administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, firm
  • nauczycieli,
  • i innych osób zamierzających uzyskać kwalifikacje niezbędne do pozyskiwania środków finansowych z UE.

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywana się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Warunkiem koniecznym do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji jest dostarczenie kompletnych wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

3700 zł

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji:

Rejestracja elektroniczna od  22 czerwca – 29 września 2020

Składanie dokumentów osobiste  od  6 lipca 2020 do  30 września 2020 lub  za pośrednictwem poczty  nie później niż do 30 września 2020 r.


Adres:
Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63/107
tel. 85 745 7711
tel. 888 688 999