Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2020/2021)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-07-06 00:00:01 do 2020-09-18 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw jest przygotowanie Słuchaczy do organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, wykorzystania rachunkowości do podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiedza i umiejętności nabyte na Studiach Podyplomowych są niezbędnym elementem pracy na stanowiskach finansowo-księgowych w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz innych jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Pozwalają również na skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego, a także wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

  • podstawowych zasad rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, instrumentów finansowych oraz podstawowych narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie.
  • posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości;
  • norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
  • specyfiki prowadzenia zawodu przede wszystkim w wymiarze praktycznym oraz z rzeczywistymi problemami spotykanymi w codziennej pracy na stanowisku finansowo-księgowym.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno w pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, jak i działalności trenerskiej i szkoleniowej.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • absolwentów szkół wyższych, w szczególności kierunków finansowych i ekonomicznych,
  • przedsiębiorców samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą,
  • osoby posiadające praktykę w zakresie rachunkowości, finansów czy podatków pragnące poszerzyć swoje kompetencje zawodowe z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości.

Serdecznie zapraszamy!

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku (www: https://irk-sp.uwb.edu.pl/).

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat programu Studiów Podyplomowych oraz procesu rekrutacji są dostępne: