Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2020/2021)

Rodzaj studiów: podyplomowe System studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-07-06 do 2020-09-18 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Cel studiów:

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód lub kierują jednostką do spraw finansów i kontroli, przez przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia audytu wewnętrznego, rachunkowości oraz sprawozdawczości i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę m.in. w zakresie:

  • wymagań dotyczących instytucji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym oraz praktycznych umiejętności realizacji zadań audytowych;
  • zarządzania ryzykiem, w tym praktycznych technik identyfikacji, analizy ryzyka, jak i jego kontroli;
  • zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora finansów;
  • aktualnych regulacji dotyczących kontroli zarządczej w sektorze publicznym oraz zasad jej sprawowania;
  • prawa finansów publicznych i administracji publicznej.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych są prowadzone przez kadrę dydaktyczną posiadającą bogate doświadczenie zawodowe w zakresie audytu wewnętrznego, zarówno w pracy na stanowiskach audytorskich w administracji publicznej szczebla centralnego, jak i trenerskiej i szkoleniowej. Zajęcia są prowadzone głównie w formie warsztatowej, łącząc niezbędną wiedzę i umiejętności audytorskie z analizą praktycznych zagadnień związanych z codzienną pracą audytora wewnętrznego.

Do rekrutacji zapraszamy przede wszystkim:

  • osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji audytora wewnętrznego w sektorze publicznym,
  • głównych księgowych i kadry kierowniczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
  • pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie nowoczesnego systemu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego.

Serdecznie zapraszamy!

Zasady kwalifikacji

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania przewidzianego limitu miejsc. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe Uniwersytetu w Białymstoku (www: https://irk-sp.uwb.edu.pl/).

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat programu Studiów Podyplomowych oraz procesu rekrutacji są dostępne: