Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Jednostkami Publicznymi (rok akademicki 2021/2022)

Rodzaj studiów: podyplomowe Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-06-28 do 2021-10-07 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi są studiami podyplomowymi mającymi na celu kształcenie przyszłych menedżerów oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w zarządzaniu instytucjami publicznymi. Obszerne moduły zajęć teoretycznych i praktycznych mają przygotować do wykonywania tej roli.  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, ekonomia, socjologia.

 

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania jednostkami publicznymi m.in. w ramach sądownictwa powszechnego oraz prowadzenia działań zmierzających do pozyskiwania funduszy, prowadzenia procedur przetargowych, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz zarządzania kadrą.

 

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych, na które składają się wykłady oraz ćwiczenia w zakresie prawnych, ekonomicznych i administracyjnych aspektów zarządzania.

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK.

Złożenie kompletu dokumentów

Wysokość czesnego

5.200 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji,
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez UwB kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dodatkowe informacje

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok.202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania jednostkami publicznymi mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 20 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów.