Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych (rok akademicki 2021/2022)

Rodzaj studiów: podyplomowe Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2021-06-28 do 2021-09-30 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Oferowane studia podyplomowe mają na celu kształcenie przyszłych mediatorów sądowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Obszerne moduły zajęć praktycznych przygotowują do praktycznego wykonywania roli mediatora. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza  kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia.

Nadrzędnym celem proponowanych studiów jest zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pozasądowego rozwiązywania konfliktów społecznych w ramach alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz prowadzenia mediacji w różnych dziedzinach, a zwłaszcza w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych czy też karnych.

Plan studiów obejmuje realizację zagadnień ujętych w pięć modułów tematycznych, na które oprócz omówienia regulacji prawnych składają się wykłady oraz zajęcia warsztatowe w zakresie psychologicznych i osobowościowych aspektów negocjacji, mediacji oraz komunikacji międzyludzkiej. 

Zastrzega się, że w razie zaistnienia okoliczności wykluczającej lub bardzo utrudniającej możliwość prowadzenia zajęć w formie kontaktu bezpośredniego prowadzącego i słuchaczy studiów podyplomowych, dopuszczalne jest kształcenie na odległość.

Zasady kwalifikacji

Rejestracja przez system IRK

Złożenie kompletu dokumentów

Wysokość czesnego

4000 zł

Dodatkowe dokumenty

  • formularz podania o przyjęcie na wybrany kierunek – specjalność, wydrukowany z systemu IRK po zakończeniu rejestracji,
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów.

Dodatkowe informacje

Harmonogram rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

Rekrutacja podstawowa

  • 28.06 – 30.09.2021 r.. rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • 06.09 – 30.09.2021 r. przyjmowanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych, pok. 202, Wydział Prawa UwB,
  • od 05.10.2021 r. przygotowanie protokołów rekrutacyjnych dla osób zakwalifikowanych  na studia podyplomowe, ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

Informacji na temat Studiów Podyplomowych udziela:

Sekretariat Studiów Podyplomowych Wydziału Prawa UwB

poniedziałek-środa w godz. 10.00-14.00,

czwartek –nieczynne

piątek w godz. 10.00-13.00

 pok. 202,

tel. 85 745 71 73,

e- mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 

 

Uruchomienie studiów

Studia podyplomowe Mediatorów Sądowych mogą być uruchomione przy liczbie co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej niż wskazana liczby uczestników proponuje się kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów