Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (rok akademicki 2022/2023)

Rodzaj studiów: podyplomowe Czas trwania: 2 semestry

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2022-07-01 do 2022-09-30 12:00:00

Limit miejsc

20

Opis

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa (zwane dalej Studiami) przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) - z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekarstwa. Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Studia przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek, ale też w innych instytucjach kultury (takich jak księgarnie, archiwa, domy kultury, wydawnictwa). Program Studiów zawiera blok przedmiotów z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania bibliotek oraz wszystkich podstawowych procesów związanych z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i dostępem do zasobów informacyjnych (katalogów, bibliografii, baz danych). Ponadto w programie uwzględniono treści z szeroko rozumianej kultury piśmienniczej, czytelnictwa oraz form jego animacji, specjalnych grup czytelniczych (w tym dzieci, seniorów), książki, rynku wydawniczego i księgarskiego oraz zagadnień prawno-organizacyjnych. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności. Po ukończeniu Studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje zawodowe bibliotekarza.

Uwaga! Studia nie oferują specjalizacji nauczycielskiej

Informacja! Zgodnie z regulaminem zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie (będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w kraju i przepisów/regulacji zewnętrznych, w tym: wydziałowych).

 

Program Studiów:

http://spacinib.uwb.edu.pl/

 

Czas trwania: dwa semestry – 260 godz

Termin rozpoczęcia: II połowa października 2022

 

Uzyskane kwalifikacje: Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w planie i programie Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

 

Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): brak
<p><strong>Strona internetowa Studi&oacute;w</strong></p>
<p><a 

Opłata manipulacyjna (rekrutacyjna): brak

 

Strona internetowa Studiów

http://spacinib.uwb.edu.pl/

Zasady kwalifikacji

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

 

Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: Studia wyższe (licencjackie lub magisterskie).

Wysokość czesnego

2800 zł – za dwa semestry (w 2 ratach, po 1400 zł każda)

Dodatkowe dokumenty

Wymagane dokumenty (należy je złożyć do 30 września):

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowane z systemu IRK)
  • CV
  • Odpis lub poświadczone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
  • 1 fotografia w formacie dowolnym - bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisana imieniem i nazwiskiem.

Dodatkowe informacje

Kierownik Studiów: dr hab. Anna Nosek, prof. UwB a.nosek@uwb.edu.pl

Sekretarz: mgr Marta Bulwin m.bulwin@uwb.edu.pl

Dane teleadresowe: Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok, pokój 86, tel. 85 745 74 31