Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Logopedyczne (rok akademicki 2022/2023)

Rodzaj studiów: podyplomowe Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2022-06-06 11:00:00 do 2022-09-01 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Oferta Studiów Podyplomowych Logopedycznych skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich. Podstawę rekrutacji stanowi rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu).

Program Studiów Podyplomowych Logopedycznych obejmuje 630 godzin zajęć (w tym 120 godzin praktyk), które są realizowane w ciągu 4 semestrów w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Prowadzą je wykładowcy Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Teatralnej i logopedzi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Logopedycznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Mogą podejmować pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych (warunkiem jest posiadanie przygotowania pedagogicznego), a także w placówkach służby zdrowia i gabinetach logopedycznych.

Zasady kwalifikacji

Warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe Logopedyczne

w roku akademickim 2022/2023

1)      Kandydat musi:

a)      mieć ukończone studia wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie;

b)      złożyć wymagane dokumenty:

i)      podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu IRK),

ii)      CV

iii)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich wraz z suplementem,

iv)      zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,

v)      audiogram słuchu,

vi)      1 zdjęcie (jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK)

c)      uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest ocena wymowy kandydata, w tym jej poprawności pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, ocena warunków twarzowo-zgryzowych oraz predyspozycji do wykonywania zawodu logopedy.

2)      Jeśli liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jest wyższa niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wysokość średniej uzyskanej na studiach wyższych.

    ...
    (liczba słów w pełnym opisie: 280)
    +pokaż więcej informacji