Studia Podyplomowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Lista studiów


Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe doradztwo zawodowe (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówką Medyczną (rok akademicki 2017/2018) - semestr letni podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2017/2018) podyplomowe niestacjonarne
razem: 23
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce