Studia Podyplomowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Lista studiów


Nazwa studiów Rodzaj studiów System studiów
Studia Podyplomowe Bankowość i Rynki Finansowe (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Doradztwo i orientacja zawodowa (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego (rok akademicki 2018/2019) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations (PR) (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Menedżerskie (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami Unii Europejskiej (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (rok akademicki 2019/2020) podyplomowe niestacjonarne
razem: 16
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce